Kompanija AGROPOSLOVI D.O.O. je mlada, stvorena na stabilnim osnova, sa unapred definisanom poslovnom vizijom, misijom i strategijom.
Vizija naše kompanije ja da postane prepoznatljiva po efikasnom, kvalitetnom i pouzdanom poslovanju i da se nađe među liderima u poljoprivrednom sektoru kroz otkup, trgovinu, skladištenje, preradu žitarica i proizvodnju hrane za ljudsku i životinjsku ishranu.
Okvir naše vizije je dugoročni prosperitet poljoporivrede kao stabilnog sektora privrede koji ostvaruje trgovinski suficit i obezbeđuje stabilnost privrede na nivou države.
Nasi strateški ciljevi se odnose na zaokruživanje proizvodnog procesa počev od ulaganja u obradive površine, preko ranog otkupa žitarica, njihove prerade i konačno do finalnog proizvoda u trgovinskim lancima, kroz pozicioniranje na ključnim lokacijama u zemlji kroz obavljanje delatnosti skladištenja i pružanja usluga javnog skladišta.

Misija kompanije Agroposlovi je da kroz obezbeđivanje visokog nivoa kvaliteta, kao najbitnije komponente u životnom veku proizvoda, kod krajnjih potrošača zauzmemo neprikosnoveno mesto, zatim obezbedimo stalni rast standarda života zaposlenih, njihov stručni i profesionalni razvoj, kao i njihov osećaj sigurnosti, pripadnosti i lojalnosti kompaniji.
Bitna nam je efikasna i pouzdana saradnja sa poslovnim partnerima kroz razvoj i unapređivanje međusobnih odnosa kao i dostizanje zavidnog nivoa društvene odgovornosti odnosom prema prirodnoj i društvenoj sredini i poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u svim oblastima delovanja.